top of page

NASTAVNI
PROGRAM

Katedra Staroga zavjeta

Pregled SZ I: Petoknjižje

Pregled SZ II: Joshua – Estera

Pregled SZ III: Proroci

Pregled SZ IV: Poučne knjige

Hebrejski jezik IV

Katedra Novoga zavjeta

 

Pregled NZ I: Matej – Djela

Pregled NZ II: Rim – Otk

Rimljanima & Galaćanima

Grčki jezik I

Grčki jezik II

Grčki jezik III

Grčki jezik IV: Egzegeza

Daniel & Otkrivenje

Katedra biblijskog tumačenja

 

Egzegeza I: metodologija proučavanja Biblije

Egzegeza II: biblijska hermeneutika

Egzegeza III: suvremena hermeneutika

Teološko istraživanje i pisanje

Homiletika I: Pripremanje propovijedi

Homiletika II: Izlaganje propovijedi

Teologija savjetovanja

Diplomski rad I & II

Katehetika: metodika

Biblijska etika

Katedra praktične teologije

 

Pastorologija

Pripremanje za rukopolaganje I & II

Hrvatski književni jezik: gramatika

Engleski jezik: teološko čitanje I & II

Praksa I & II

Kršćanska služba

Osobna evangelizacija

Učeništvo

Primijenjena ekleziologija: Pastoralne poslanice

Uvod u misiologiju

Osnivanje i rast crkve

Katedra teologije & povijesti

 

Sustavna teologija I: bibl., teol., antrop.

Sustavna teologija II: hamart., soter., krist.

Sustavna teologija III: pneum., eklez., eshat., angel.

Apologetika

Rimokatoličanstvo

Komparativne religije

Crkvena povijest I: do reformacije

Crkvena povijest II: od protureformacije

Teologija reformacije: Luther

Nepogrešivost Svetog pisma

 

Izborni fakultativni kolegiji

 

Povijest SZ

Knjiga Postanka

Izaija

Levitski zakonik, Malahija i Hebrejima

Povijest NZ

Teološki trendovi

Povijest reformacije: Hrvatska & Slovenija

Patristika

Biblijska načela braka i obitelj

bottom of page