top of page

HISTORY OF TBA

 

Teološka biblijska akademija (TBA) obrazovna je ustanova koja predstavlja evanđeoska uvjerenja. Nastavlja dugu tradiciju Evanđeoskoga biblijskog instituta (EBI) osnovanoga još 1981. godine u Beču u Austriji. EBI je osnovan s ciljem pomaganja crkvama jugoistočne Europe (prvenstveno tadašnje Jugoslavije) pružajući naobrazbu crkvenim vođama i kandidatima za crkvene službe. Redovni program u Beču zatim je bio nadomješten izvanrednim programom koji se održavao u ekstenzivnim središtima u različitim hrvatskim gradovima, uključujući Čakovec, Sisak, Split i Varaždin. Godine 1992. završio je redovni program EBI-ja, no njegova služba nastavila se u ekstenzivnim središtima.

 

San i vizija o početku redovna obrazovnog središta u Hrvatskoj postali su povijesnom stvarnošću u ljeto 1997. godine. Dvanaest vođa crkava reformacijske baštine odlučilo je otvoriti međudenominacijsku i međunarodnu teološko-biblijsku ustanovu koja će obrazovati i osposobljavati istinske vjernike i sljedbenike Isusa Krista. Odlučili su se posebice usredotočiti na vjernike od Boga pozvane na različite vidove crkvenih i crkvi usmjerenih službi. TBA je svoje prve redovne studente primila u jesen 2000. godine, a njezinih prvih sedam studenata diplomiralo je u rujnu 2004. godine.


Za to su vrijeme ekstenzivna središta nastavila s naobrazbom. Konačno, u proljeće 2005., dodan je još jedan izvanredni program, Institut za ekspozitore, kako bi pomagao u osposobljavanju propovjednika laika i njihovu razvijanju ekspozitorskih (stih-po-stih) propovijedi.

 

Naš Učitelj, Gospodin Isus, svojim je sljedbenicima zapovijedio da trebaju: »...učiniti sve narode (njegovim) učenicima« (Mt 28,19). Apostol Pavao naredio je Timoteju: »Ono što si od mene čuo pred mnogim svjedocima, povjeri pouzdanim ljudima koji će biti sposobni i druge poučiti« (2 Tim 2,2). Osoblje TBA predano je utkivanju duhovna karaktera i biblijskoga znanja u živote studenata, kako bi mogli postati učinkovitim duhovnim vođama, evangelizatorima, osnivačima crkava i ekspozitorskim propovjednicima u susjednim državama.

 

TBA vjeruje kako će snažni biblijski i teološki naglasak njezina obrazovnog programa osposobiti diplomante za pomoć u jačanju postojećih crkava i osnivanju novih, utemeljenih na nezabludivoj, nepogrešivoj Božjoj riječi.

bottom of page