top of page

UVJETI ZA UPIS

Pristupno-upisni postupak za redovan studij na TBA sastoji se od osam koraka:

 1. Ovo je korak u kojem nam javljate o svojoj želji za studijem i namjeri ulaska u pristupno-upisni postupak; to možete učiniti emailom, preko Facebooka, telefonom ili osobno.

 2. S naše webstranice skinite PDF dokumente 

  1. Pristupni obrazac

  2. Obrazac za preporuku

  3. Vjerovanje TBA

 3. Isprintajte obrasce (obrazac za preporuku isprintajte dvaput).

 4. Pročitajte vjerovanje.

 5. Ispunite obrasce.

 6. Poštom nam preporučeno pošaljite obrasce i presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi.

 7. Telefonskim pozivom ili email porukom zakažite sastanak s prodekanom.

 8. Pojavite se na zakazanom sastanku.

 

Ulazak u pristupno-upisni postupak ne označava upis u punovremeni studij na TBA. Upis potencijalnog studenta ovisi o tome zadovoljava li sve uvjete.

 

Uvjeti za upis

Upisati se na redovan studij pri TBA može svaka punoljetna osoba s uspješno završenom srednjom školom, koja svojim životom potvrđuje i aktivno prikazuje posjedovanje osobne vjere u Isusa Krista, te koja je obraćenje (nanovorođenje) doživjela najmanje godinu dana prije početka redovnog studija.

 

U svrhu utvrđivanja posjedovanja osobne vjere, potencijalni student treba osoblju ili članu nastavničkog vijeća TBA dostaviti osobno svjedočanstvo obraćenja u pisanom obliku. Potencijalni student također treba prikazivati težnju za i spremnost na služenje unutar strukture lokalne crkvene zajednice kojoj pripada.

 

U svrhu utvrđivanja pripadnosti određenoj lokalnoj crkvenoj zajednici, potencijalni student treba osoblju ili članu nastavničkog vijeća TBA dostaviti kontakt podatke osobe uključene u vodstvo lokalne crkvene zajednice kojoj pripada, te dvije pastoralne preporuke (od strane pastora, starješine, đakona, ili bilo kojeg muškarca) u pisanom obliku.
 

Upis studenta na redovan studij odobrava nastavničko vijeće ukoliko nakon uvida u pristupni obrazac utvrdi da potencijalni student zadovoljava sve potrebne uvjete. U iznimnim slučajevima, o kojima se odlučuje pojedinačno, nastavničko vijeće zadržava pravo izuzimanja potencijalnog studenta od određenih uvjeta.
 

Premda se redovan studij na TBA ne naplaćuje u obliku školarine, potencijalni student je obvezan osigurati sredstva potrebna za smještaj i prehranu u razdoblju trajanja studija. U slučajevima u kojima potencijalni student nije u mogućnosti osigurati potrebna sredstva (niti osobnim prihodom od rada, niti kroz pomoć zakonskih skrbnika i/ ili lokalne crkvene zajednice kojoj pripada), te ukoliko zadovoljava određene uvjete, TBA može odobriti primanje stipendije (u punom ili djelomičnom iznosu).


Uvjeti za primanje stipendije

Kako bi potencijalnom studentu bilo odobreno primanje stipendije (u punom ili djelomičnom iznosu), potencijalni student mora prikazivati posjedovanje poziva u aktivnu službu unutar lokalne crkvene zajednice, te posjedovanje darova potrebnih za obavljanje te službe. Isto tako, student mora dokazati prethodnu i/ili trenutnu aktivnu uključenost u određenu službu u lokalnoj crkvenoj zajednici.

bottom of page