top of page

SVOJSTVENA OBILJEŽJA

 

TBA je teološka obrazovna ustanova koja naglašava:

  • obrazovanje i osposobljavanje muškaraca pozvanih na pastorsku službu

  • obrazovanje i osposobljavanje žena i djevojaka koje će uspješno obavljati službe rada s djecom i ženama, te djevojkama

  • izgrađivanje osobnoga odnosa svakoga studenta s Gospodinom

  • potpunu nepogrešivost, autoritet i dostatnost Biblije

  • važnost ekspozitorskoga propovijedanja

  • središnju ulogu mjesne crkve kao jedine ustanove koju je naš Gospodin obećao sagraditi

  • odgovornost svakoga studenta da bude uključen u osobnu evangelizaciju

  • osposobljavanje svakoga studenta za učinkovito služenje u službi mjesne crkve


TBA traži ozbiljne studente koji žele marljivo učiti Bibliju i postati sposobnima proučavati je na grčkome i hebrejskom jeziku; koji žele naučiti kako razmišljati s teološkom jasnoćom; koji žele razviti različite vještine nužne za dinamičnu pastoralnu službu; te čiji je cilj služiti crkvu koju je Isus Krist otkupio svojom krvlju. TBA je predana osposobljavanju ljudi za vjerno poučavanje Božje istine Božjemu narodu Bogu na slavu i na slavu njegova Sina, našega Gospodina Isusa Krista.

bottom of page