Pristupno-upisni postupak za redovan studij na TBA sastoji se od osam koraka:

  • prvi je korak u kojem nam javljate o svojoj želji za studijem i namjeri ulaska u pristupno-upisni postupak; to možete učiniti emailom, preko Facebooka, telefonom ili osobno
  • s naše web stranice skinite PDF dokumente pristupnog obrasca, obrasca za preporuku i vjerovanja TBA
  • isprintajte obrasce (obrazac za preporuku isprintajte dvaput)
  • pročitajte vjerovanje
  • ispunite obrasce
  • poštom nam preporučeno pošaljite obrasce i presliku svjedodžbe o završenoj srednjoj školi
  • telefonskim pozivom ili email porukom zakažite sastanak s prodekanom
  • pojavite se na zakazanom sastanku

Ulazak u pristupno-upisni postupak ne označava upis u punovremeni studij na TBA. Upis potencijalnog studenta ovisi o tome zadovoljava li sve uvjete.


Uvjeti za upis
Upisati se na redovan studij pri TBA može svaka punoljetna osoba s uspješno završenom srednjom školom, koja svojim životom potvrđuje i aktivno prikazuje posjedovanje osobne vjere u Isusa Krista, te koja je obraćenje (nanovorođenje) doživjela najmanje godinu dana prije početka redovnog studija. U svrhu utvrđivanja posjedovanja osobne vjere, potencijalni student treba osoblju ili članu nastavničkog vijeća TBA dostaviti osobno svjedočanstvo obraćenja u pisanom obliku. Potencijalni student također treba prikazivati težnju za i spremnost na služenje unutar strukture lokalne crkvene zajednice kojoj pripada. U svrhu utvrđivanja pripadnosti određenoj lokalnoj crkvenoj zajednici, potencijalni student treba osoblju ili članu nastavničkog vijeća TBA dostaviti kontakt podatke osobe uključene u vodstvo lokalne crkvene zajednice kojoj pripada, te dvije pastoralne preporuke (od strane pastora, starješine, đakona, ili bilo kojeg muškarca) u pisanom obliku.

Upis studenta na redovan studij odobrava nastavničko vijeće ukoliko nakon uvida u pristupni obrazac utvrdi da potencijalni student zadovoljava sve potrebne uvjete. U iznimnim slučajevima, o kojima se odlučuje pojedinačno, nastavničko vijeće zadržava pravo izuzimanja potencijalnog studenta od određenih uvjeta.